THE PADRE TWINS


De tweeling Hein en Wim Vader werden op 15 mei 1942 geboren in Bandoeng op Java. Zij kwamen met hun ouders en zusters in 1950 definitief terug naar Nederland. De familie vestigde zich in 1953 in Den Haag. Hein en Wim bezochten daar vanaf 1956 de HTS en de HBS. De tweeling maakte uit liefhebberij muziek, zang met gitaar-begeleiding. Naast 'covers' van anderen brachten zij ook zelf geschreven  repertoire ten gehore. Hun belangstelling ging vooral uit naar de urban folk van artiesten als Bob Dylan, Fred Neil en Tom Paxton. Hun eigen songs pasten goed in dit muziek-idioom.
Zij maakten in 1960 hun radiodebuut in het AVRO-programma 'Radioscoop'. Op 1 februari 1961volgde hun televisie debuut in het jeugdprogramma 'Rooster'. Dit leidde tot een platencontract met Artone/CBS en tot de artiesten naam: 'The Padre Twins'. In 1961 verscheen hun eerste single: ' You Told Me A Lie', door Wim Poppink voor hen geschreven en hun eigen  'Star Of My Love'. In de periode tot en met 1963 volgden nog vier singles. 'Roses Are Red' (1962) was hun grootste succes. Deze plaat scoorde uiteindelijk 4 op de Nederlandse hitlijst en bereikte zelfs de top op nummer 1 in Israel. Er werd ook een versie in het Duits opgenomen ('Rosen Sind Rot') die 10 werd op de Duitse hitparade. Catherina Valente maakte er echter snel een cover-versie van, waarna The Padre Twins van de Duitse hitlijst verdwenen. De Padre Twins rekenen zelf  'My Image Of You' en 'Morning star', beide songs speciaal voor hen geschreven, tot hun beste opnames. In 1962 werden de Padre Twins uitgenodigd voor de nationale finale van het Eurovisie Songfestival. Toen het liedje 'Kleine kokette Katinka' van Joop Stokkermans aan hen werd toegewezen, werden zij door Artone/CBS gedwongen om zich uit het festival terug te trekken. Artone/CBS zag niets in dit liedje. Dit bleek een vergissing toen juist dit liedje de nationale finale won. The Padre Twins traden in 1962 op tijdens het Grand Gala du Disque, begeleid door het Cosmopolitain Orkest van Jos Cleber. Zij bleven tot en met 1963 optreden voor radio en televisie. Muziekmaken is voor de broers nooit een hoofdzaak geweest. Zij kozen beiden voor een goede opleiding en maatschappelijke loopbaan. Wim's keuze voor een studie aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda (1962-1966) maakte in feite een einde aan The Padre Twins. Toch zagen zij kans om hun eigen favoriete repertoire, de urban folk, goed op peil te houden. In de jaren 1964 en 1965 waren zij met dit repertoire veelvuldig te horen in de "Waag Taverne" van Coby Schreijer in Haarlem.
Wim werd in 1966 officier in de Koninklijke Landmacht en is sinds 1998 met pensioen als Generaal-majoor buiten dienst en woont nog steeds in Den Haag. Hein studeerde na de HTS en zijn diensttijd aan het Instituut Nijenrode. Hein's laatste functie was Group Managing Director  voor Europa van het Amerikaanse Tenneco Inc. Hein is sinds 2001 met pensioen en is woonachtig in Zeist.

DISCOGRAFIE
1961 You Told Me A Lie / Star Of My Love (Artone DR 25072)
1961 Michael / Angela (Artone DR 25115)
1962 Roses Are Red / My Image Of You (Artone DR 25139)
1962 Morning Star / Drifting And Dreaming (Artone DR 25147)
1963 Yesterday's Gone / No Tears For Johnny (Artone DR 25244)


DUBBEL SUCCES VOOR DE PADRE TWINS
Hein Vader is enkele centimeters langer dan broer Wim. Hein kamt z’n zwarte haardos achteruit, Wim richt z’n even zwarte haren in een Ceasar-kapsel vóórwaarts. Andere verschillen zijn er niet; de negentienjarige Hein en even oude Wim lijken op elkaar als een tweemaal afgedrukt portretnegatief. Logisch, want Hein en Wim zijn tweelingbroers, ze vormen de “Padre-Twins”, het zangduo wat kan bogen op radio- en televisiesuccessen. “Waarom we ons de Padre-twins noemen? Heel eenvoudig: onze achternaam is Vader, in het Spaans is vader Padre, we bezitten door een verre, verre voorzaat druppels Spaans bloed en kozen daarom de naam Padre-twins,” verklaren de broers.Onlangs lieten Hein en Wim hun stemmen en gitaarspel horen in een “Nieuwe Oogst” televisie-uitzending van de AVRO.”Toen maakten we ongewild en zonder enige afspraak dezelfde fout. En niemand heeft het gemerkt...” schatert Wim Vader. De tweelingbroers zongen “Listen to the ocean”, ze wisselden de gezongen tekst af door een “humming-intro”, een geneuried tussenspel. Ze herhaalden het tussenspel tweemaal, hoewel ze tijdens de repetities slechts één tussenspel hadden ingestudeerd.
“We maakten die fout spontaan en ontdekten zelf pas ná de uitzending onze vergissing,” vertelt Hein. “Trouwens: we begaan dikwijls dezelfde fouten. Jarenlang prijkten op onze rapporten gelijke cijfers... en we bleven – zó trouw zijn tweelingbroers – gezamenlijk zitten in de tweede klas van de HBS. Pas in de derde klas verschilden onze cijfers; ik toonde meer wiskunde-aanleg, Wim was beter in vreemde talen. Een toen bepaalden we verschillende toekomstidealen. Ik wil architect worden, Wim peinst over een toekomst als beroepsofficier, net als onze vader, die majoor is.”

Peinzen de Padre-twins dan niet over een toekomst als beroepszangers?. Nee, ze maken na een dergelijke vraag afwerende gebaren en betogen: “We geloven er werkelijk niet in, rijkdommen te kunnen vergaren door te zingen. Het zingen is voor ons pure liefhebberij. En daarom zijn we niet bereid, almaar op te treden of liedjes te zingen, die we eigenlijk verafschuwen.” De Padre-twins hebben één grammofoonplaatopname vervaardigd – ze zingen op deze plaat “Star of my love” en “You told me a lie” – en de broers zijn er niet bar tevreden over. “Matige kwaliteit, een sweet liedje als “Star of my love” – door Wim gekomponeerd en van tekst voorzien – werd op de plaat een licht rockertje,” verklaart Hein, en we zijn géén rock ’n roll enthousiasten. We houden eigenlijk het meest van pure jazz. Nooit verzuimen we de jazzconcerten in het Scheveningse Kurhaus te bezoeken; we luisteren graag naar de prestaties van virtuoze jazzmusici, zoals de vertolkingen van het “Modern Jazz Quartet”. Dergelijke jazz kunnen wij zelf niet verwezenlijken. Jammer genoeg niet. Toch zijn we niet bereid, naar een goedkoop succes te streven, door op het toneel vreemdsoortige kronkelbewegingen te maken of te schreeuwen in plaats van te zingen of wild met onze voeten te stampen.” Hoe matig de Padre-twins hun eigen spel en zang op de grammofoonplaat waarderen, ervaart de bezoeker, als hij zegt de opname graag te willen beluisteren. “Spijtig, maar we bezitten de plaat zelf niet,” verontschuldigen zich de tweelingbroers. De in Bandoeng geboren broers, die in 1950 uit Indonesië naar Nederland trokken, schreven twee jaar geleden voor een schoolfuif een toneelstuk, waarin ze zelf als zangduo optraden. “We maakten een hoop lawaai met gitaren en rumbaballen en we vreesden uitgefloten te worden,” grinnikt Hein, als hij zich hun prestaties herinnert. Maar de tweeling vergiste zich; er werd niet gefloten, integendeel, de medescholieren klapten zich de handen gloeiend; ze waren kennelijk hoogst tevreden over het zingen van de tweeling. Een secretaresse van de AVRO, die de broers tijdens een familiebezoek in Den Haag hoorde zingen, was al even enthousiast. Ze verzorgde voor de broers een auditie. Hein en Wim Vader noemden zich voortaan de Padre-twins, ze slaagden glansrijk voor de door Gijsbert Nieuwland afgenomen auditie en traden op in een radioscoopprogramma, vervaardigden daarna de door hen versmade grammofoonplaat, beleefden hun televisiedebuut in ’t jeugdprogramma “Rooster” en verschenen tenslotte in “Nieuwe Oogst” nogmaals succesvol op het beeldscherm. Successen genoeg, maar toch fantaseren de broers niet over een droomcarriëre, over het verdienen van fortuinen, het rijden in roomkleurige sportauto’s of het maken van een lange serie top-hits. Hun studie is belangrijker.
De verzoeken om gedurende weekdagen op te treden wimpelen ze wegens studieredenen steevast af. Zo blijft het zingen en gitaar spelen voor de Padre-twins niet meer dan een kostelijke, graag bedreven liefhebberij. Hun repetities voltrekken zich menigmaal op vreemde plaatsen, vertelt Hein. “Soms lig ik languit op bed, Wim zit op de bedrand, hij bespeelt de gitaar en ik zing. Zo bereiden we ons – snel, snel! – voor op een enkele uren later volgend optreden”.

(Bron van bovenstaand artikel is het maandblad "ROMANCE" en verscheen in December 1961.)

Mijn speciale dank gaat uit naar Wim Vader voor het verstrekken van de historische info en foto's.


Muziek: Padre Twins - Roses Are Red

Emailadres: indorock@xs4all.nl

GEHEEL OF GEDEELTELIJKE OVERNAME VAN ARTIKELEN OF FOTO'S IS
UITSLUITEND TOEGESTAAN MET TOESTEMMING EN BRONVERMELDING.©®

Content copyright protected by Copyscape website plagiarism search

TERUG NAAR INDEX
 

Henk Looijestijn - 2001